top of page
Forma part del canvi!

Creus que les noves tecnologies poden ajudar-nos a fer del nostre món un lloc millor?


BlockchainxODS és el teu camí!

SDG-logo_edited.png

Què són els ODS?

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d'altres.

Aquesta agenda marca l’acció global per al desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

BlockchainxODS consisteix en una sèrie de reptes repartits en diferents esdeveniments on estudiants i professionals s'uneixen en equips per assolir els objectius proposats en cada cas. Aquests esdeveniments són promoguts pel CBCat juntament amb la participació d’altres entitats.

 

Es tracta d’una oportunitat per a les empreses d’entrar en contacte directe amb el talent i trobar, de forma conjunta, solucions als diferents problemes que es presentin; paral·lelament, aquestes iniciatives es poden arribar a convertir en models de negoci reals.

Els reptes

Els reptes parteixen d’un objectiu general i molt ambiciós: 

 

Un repte per a cada ODS

Per a cada esdeveniment, abans de començar s’especifica un objectiu més concret sobre el que treballar, definit conjuntament amb els partners principals del sector en qüestió. 

Aquest problema haurà d’estar formulat d’acord amb els principis S.M.A.R.T.:

S

M

A

R

T

Específic: el problema se centra en un tema molt específic que afecta l’empresa o els seus clients

Mesurable: el resultat s’ha de poder mesurar amb KPIs clars (indicadors clau d’èxit)

Assignables: ha d’haver-hi una persona o persones (propietari/s) de l’empresa amb un interès directe i/o responsabilitat per a resoldre el problema

Realista: el problema s’ha de poder assolir pels participants i no hauria de requerir informació confidencial interna de l’empresa

Temps límit: les solucions al problema s’hauran de trobar i lliurar dins un període de temps determinat

Quins reptes estan actius?

El quart i cinquè repte del programa BlockchainxODS se centren en l'ODS 14: 

“Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins”

Corte de pescado fresco

REPTE EN CURS, INSCRIPCIONS TANCADES

Repte Sea2See, consum
responsable de productes del mar 

«Desenvolupament d'una eina complementària basada en tecnologia blockchain i dissenyada per ajudar els consumidors a prendre decisions informades i responsables a l'hora de comprar productes del mar.»

 

La metodologia de treball és lliure per tal que els grups s'organitzin com més els convingui, tret de les tutories programades que es faran setmanalment de setembre a novembre. Tant la formació introductòria com les tutories i la presentació de solucions seran telemàtiques, l'únic esdeveniment presencial (i optatiu, tot i que recomanable) és la cerimònia final d'entrega de premis. 

Important: L'idioma vehicular en aquest repte serà l'anglès, ja que hi participaran també persones d'arreu d'Europa
 

olas

REPTE EN CURS, INSCRIPCIONS TANCADES

Repte d'Economia
Blava Sostenible

«Implementació de protocols i tecnologia blockchain en el càlcul d’absorció de CO 2 en zones restaurades del medi marí, i posterior certificació i monetització de la captura de carboni.»

La metodologia de treball és lliure per tal que els grups s'organitzin com més els convingui, tret de les tutories programades que es faran setmanalment de setembre a novembre. Tant la formació introductòria com les tutories i la presentació de solucions seran telemàtiques, l'únic esdeveniment presencial (i optatiu, tot i que recomanable) és la cerimònia final d'entrega de premis. 

 

Important: L'idioma vehicular en aquest repte serà el català, ja que és un repte local. Cal conèixer la llengua per poder-hi participar.

Image by Appolinary Kalashnikova

Estigues al cas dels nous reptes!

Si t'has quedat amb les ganes d'inscriure't a un dels nostres reptes, no et preocupis, que aviat en llançarem algun altre!

 

Registra't al butlletí del CBCat (Centre Blockchain de Catalunya) per no perdre't cap novetat, i cap repte BlockchainxODS!

Solar Panels in Mountains

Qui pot participar en els reptes?

Participants

Qualsevol persona que tingui interès per la tecnologia i la sostenibilitat pot participar en un repte BlockchainxODS.

 

Els participants poden inscriure's bé amb un equip ja creat o individualment, cas en què els organitzadors els assignaran un grup de treball conformat per entre 3 i 5 persones.

S'encoratja la creació de grups multidisciplinaris, formats per persones amb diferents perfils i disciplines universitàries i professionals, des d'enginyeries i informàtica, fins a biologia o ciències de la salut, passant per comunicació i dret. Com més diversos siguin els equips, més riques acostumen a ser les solucions presentades. Amb aquest objectiu, l'organització es reserva el dret a refer els grups en funció del perfil dels seus membres.

Si bé és interessant que les persones que s'inscriguin tinguin un coneixement mínim de tecnologia blockchain, per treure el màxim partit de l'experiència, el CBCat proporcionarà una formació obligatòria a l'inici dels reptes, que dotarà els participants dels coneixements bàsics d'aquesta tecnologia, i la seva aplicabilitat. 

Cada grup de treball dissenyarà una solució al problema plantejat. Aquest repte reforçarà les seves habilitats per treballar en equip, l’organització i presentació. A més, consolidarà la seva competència per poder solucionar els problemes presentats.

 

No cal presentar la solució proposada en estat de ple desenvolupament, pot ser un prototip, però l’estat de desenvolupament de la solució serà un dels criteris de decisió del jurat.

Col·laboradors

Cada repte comptarà amb una empresa o institució que serà el partner principal.

 

Aquest plantejarà el repte a resoldre pels participants, contribuirà amb mentors especialitzats en els temes en qüestió per ajudar-los en les etapes inicials del repte, participaran activament a les vàries Q&A, i realitzaran sessions d'avaluació sobre l’actuació dels equips.

A més, el CBCat compta amb la Cambra de Comerç de Barcelona i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya com a principals col·laboradors institucionals.

Jurat

El jurat és un òrgan separat format per tal d'avaluar els resultats i les solucions proposades pels respectius grups dels participants. Estarà format pels següents representants per tal de garantir la seva imparcialitat i objectivitat:

 

  • Un representant del CBCat

  • Un representant del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

  • Un representant de la Cambra de Comerç de Catalunya

  • Representants dels diferents col·laboradors

  • Un tercer expert del repte en particular

 

Per tal d’assegurar la imparcialitat i l'objectivitat del jurat, els representants de les universitats no en podran formar part.

Què és el CBCat?

L'entitat impulsora del reptes BlockchainxODS és el CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), de la Cambra de Comerç de Barcelona, i amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

El CBCat té com a objectiu promoure l’adopció d’actius digitals i tecnològics descentralitzats (DLTs) a Catalunya mitjançant la difusió i alfabetització digitals, no només amb els sectors industrials, sinó amb actors individuals o col·lectius, públics o privats.

 

A més, també promou, explica i educa sobre la tecnologia blockchain, sent l’eix de desenvolupament, i el nexe entre les comunitats locals i globals, instigant el creixement econòmic i tecnològic, projectant també Catalunya com a un actor digital en l’esfera internacional.

Contacta amb nosaltres!

Vols participar com a empresa a BlockchainxODS, o tens algun dubte més sobre el funcionament dels reptes?

 

Contacta amb nosaltres!

Gràcies per contactar amb nosaltres!

Contacte
bottom of page